RSSI, SNR, RTP itp. – czyli jak rozszyfrować raport

Podpisanie zlecenia wykonania raportu, dzień audytu parę dni oczekiwania i otrzymujemy… pełen raport z pomiarów sieci bezprzewodowej analizujący naszą sytuacje radiową. Pierwszy rzut oka i okazuje się nasz raport o kilkadziesiąt stron grafik i opisów zawierających takie nazwy i skróty jak: RSSI, SNR, RTP,  Channel Overlap, Data Rate, Throughput i inne. Na co zwrócić uwagę? Które elementy raportu są dla nas najważniejsze?

Zacznijmy od tego, że jeśli zwracasz się do firmy wykonującej audyt z konkretnym problemem, to raport powinien zawierać tylko te elementy, które są ważne z punktu widzenia Twojego problemu oraz to ze wyniki powinny zostać omówione podczas osobnego spotkania lub call’a. Zawieranie w raporcie wszystkich zebranych danych lub danych niezwiązanych z problemem, wprowadzają tylko element frustracji u zamawiającego i niepotrzebne skupienie uwagi na elementach, które nie są głównym źródłem problemów. 

A które to elementy są najważniejsze dla raportów:

Signal Strength – moc odbieranego przez odbiornik sygnału. To główny i nieodłączny element każdego nawet tego najmniej skomplikowanego pomiaru. Czasami nazywany tez pokryciem radiowym. Generalnie przed pomiarami, firma wykonująca audyt powinna zebrać wymagania stawienie sieci bezprzewodowej i ustalić minimalny poziom mocy odbieranego sygnału aby usługi wymagane przez klienta działały prawidłowo. Moc odbieranego sygnału to RSSI (Received Signal Strength Indicator) i wyrażamy go dBm czyli decybelach odniesionych do wartości 1mW. Czyli jeśli wartość mocy emitowanego sygnału przez AccesPoint wynosi 17dBm to jest to równowartość 50mW a 3dB więcej czyli 20dBm to już 100mW. Podobnie sytuacja wygląda z mocą odbieraną -40dBm to 0.0001 mW. Wiec jak widać na powyższym przykładzie, w pomiarach lepiej nam się posłużyć wartościami wyrażanymi w dBm. Minimalnymi wartościami mocy odbieranego sygnału, akceptowalnymi dla sieci bezprzewodowych, to -67dBm. Chociaż nie ma co ukrywać w specyficznych warunkach środowiskowych (brak interferencji) i w specyficznych wymaganiach co do sieci,  nie musimy się obawiać wartości RSSI poniżej -74dBm.

SNR – Signal To Noise Ratio – czyli o ile (w dB) odbierany sygnał (w dBm) jest większy od szumu (w dBm) na tym samym kanale radiowym. Jest to kolejny najważniejszy parametr w pomiarach sieci bezprzewodowych, który pozwala nam określić jaka jest wartość szumu (w dBm) dla danego kanału radiowego. Wartości akceptowalne dla sieci to wartości powyżej 25 dB. Poziom SNR pozwala na ustalenie transmisji o konkretnej wartości a im mniejsza wartość SNR tym transmisja będzie na niższym poziomie a ilość retransmisja będzie rosła nam liniowo. Dlatego tez RSSI na poziomie -40dBm (uważanym za wartości idealne) nic nam nie da kiedy szumy na tym samym kanele będziemy mieli o wartości -45dBm. W idealnym przypadku nadajnik i odbiornik ustalą miedzy sobą transmisje w indexie MCS 2 – prędkość transmisji wyniesie 13 Mbps a narzuty kodowania spowodują ze maksymalna przepustowość wyniesie 6.5 Mbps. 

pl_PLPolish