Źródło problemu IT zgłoszonego przez użytkownika często leży całkiem gdzie indziej, niż wynika to z jego wstępnej obserwacji. Tak jest dość część gdy jest zgłaszany problem z WiFi. Poszukiwanie źródła wymaga od administratora nie tylko wysokiej wiedzy eksperckiej, ale również pochłania bardzo dużo cennego czasu oraz niejednokrotnie angażuje wiele osób.

 • Diagnoza zgłoszonego przez użytkownika problemu wymaga czasu i zaangażowania wielu stron.
 • Ręczne sprawdzanie wszystkich możliwych przyczyn zajmuje dużo cennego czasu, a przy okazji można część punktów pominąć.
 • Zdarza się, że przyczyna tkwi w całkiem nieoczekiwanym miejscu.
 • Mając wgląd w sieć bezprzewodową „outside-in” korelacja problemu z przyczyną wymaga tylko spojrzenia na raport graficzny.

Wstęp

Wiele zgłoszeń od użytkowników jest przez nich wstępnie nietrafnie zaadresowanych. Zgłoszenia zawierają najczęściej tylko ogólny opis objawów. Rolą administratora jest zrozumienie problemu, przekształcenie opisu na język techniczny, przeprowadzenie diagnozy oraz usunięcie problemu.

W przypadku zgłoszeń związanych z siecią bezprzewodową problem może tkwić po stronie infrastruktury:

 • punkcie dostępowym – awaria sprzętu,
 • sieci SSID – konfiguracja na kontrolerze,
 • infrastrukturą sieciową – problemy z routingiem,
 • uwierzytelnieniem dostępu – serwer Radius,
 • Dostępem do Internetu – brzegowy Firewall, serwer DNS,

Może to być również problem zewnętrzny, który bezpośrednio oddziałuje na naszą infrastrukturę:

 • obce punkty dostępowe – interferencje,
 • przepełnione pasmo – inna komunikacja bezprzewodowa, komunikacja Bluetooth lub Zigbee,

Jednakże administratorzy sieciowi bardzo często zapominają, iż źródłem problemu może być sam użytkownik, a właściwie jego sprzęt.

Problem Microsoft Windows 11 – grudzień 2023

Na początku grudnia 2023 roku zaczęły pojawiać się zgłoszenia użytkowników systemu Windows 11 z podłączeniem swoich komputerów do sieci bezprzewodowych. Dotychczasowe standardowe skrypty rozwiązywania tego typu problemu nie przynosiły pozytywnego rozwiązania. Wielu administratorów poświęciło swój czas na wnikliwe przeanalizowanie problemu. Mimo to nie udało się przywrócić funkcjonalność. A na dodatek, pod koniec drugiego tygodnia grudnia ilość zgłoszeń się nasiliła.

Wstępne opis objawów udało się przekształcić na język techniczny. Komunikacja z siecią bezprzewodową obarczona była zaskakująco dużym współczynnikiem traconych pakietów oraz nieoczekiwanymi znacznymi opóźnieniami. Pomimo szczegółowego wskazania, nie udało się znaleźć rozwiązania w lokalnej infrastrukturze sieciowej.

Źródłem problemu okazał się Microsoft. A dokładniej mówiąc, dwie aktualizacje systemu operacyjnego. Pierwsza KB5032288 wypuszczona w ramach tak zwanego „Patch Tuesday” w dniu 4 grudnia. Oraz druga KB5033375 wchodząca w skład pakietu grudniowych poprawek bezpieczeństwa. Czyli co do zasady wymagające niezwłoczną instalację.

Zgodnie z raportem problem dotyczy głównie użytkowników, których infrastruktura:

 • wykorzystuje Fast Roaming 802.1r
 • oraz opiera się na uwierzytelnieniu poprzez 802.1x

Czyli problem dotknął wszystkie duże sieci bezprzewodowe, które zwykle używane są na kampusach uniwersyteckich, w korporacjach oraz nie instytucjach publicznych.

Microsoft wypuścił KIR (ang. Know Issue Rollback), który spowoduje, że system operacyjny powróci do poprzedniej wersji kodu, która nie ma problemu.

Identyfikacja problemu na platformie 7Signal.

W diagnozie źródła problemu kluczową rolę odgrywają platformy konsolidujące dane z różnych źródeł, umożliwiające odpowiednią korelację tych danych. Poprzez czytelną prezentację umożliwiają szybką identyfikację przyczyn. Z takim rozwiązaniem, gdy zgłaszany jest problem z WiFi, jest platforma 7Signal.

Platforma 7signal to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające optymalizację wydajności sieci bezprzewodowych w przedsiębiorstwach. Rozwiązanie składa się z 3 komponentów:

 • w aplikacji chmurowej konsolidującej wszystkie dane,
 • fizycznych sensorów Sapphire Eye,
 • oraz aplikacji na urządzenia końcowe Mobile Eye.

Przypadek przedstawiony powyżej administrator mógł bardzo szybko zdiagnozować korzystając z aplikacji zainstalowanej na laptopach. Korzystając z raportów administrator szybko zidentyfikował wszystkie urządzenia mające problem z jakością komunikacji. Poniższy raport pokazuje poziom współczynników stanowiących filar definiujący jakość połączenia z siecią bezprzewodową. Dzięki czemu administrator może jasno określić, które urządzenie doświadcza problemów oraz jakiego typu.

7Signal - 7MCS i inne wskaźniki jakości połączenia WiFi
Współczynniki jakości WiFi

Problem z WiFi może dotyczyć wielu zakresów, identyfikowanych w następnych zakresach:

 • roamingu,
 • zasięgu,
 • przepełnienia,
 • interferencji Wifi oraz innych niż WiFi
 • oraz ogólnie łączności.

Platforma daje możliwość uszczegółowienia każdego raportu, tak zwane „dive-in”. Między innymi spojrzenie w szczegółach na każde monitorowane urządzenie końcowe. Dając możliwość administratorowi wglądu w szczegóły takie jak:

 • marka i model urządzenia,
 • system operacyjny i jego wersja,
 • model karty sieciowej i zainstalowanych sterowników,
 • parametry połączenia bezprzewodowego
 • oraz szereg innych.
7Signal - informacje o stacji
Informacje o stacji roboczej

Administrator może również wygodny sposób zobaczyć, jak aktualna konfiguracja urządzeń ma wpływ na User Experience w zakresie działania sieci bezprzewodowej. Poniższy raport w czytelny sposób prezentuje, jak na jakość połączenia mają wpływ:

 • system operacyjny,
 • marka urządzenia,
 • konkretny model urządzenia,
 • model karty sieciowej
 • oraz zainstalowana wersja sterowników.
7Signal - raport parametry vs jakość połączenia WiFi
Wpływ parametrów na jakość połączenia WiFi

Podsumowanie

Mając wdrożone w swojej korporacyjnej aktywny monitorowanie 7Signal administrator dokładnie widzi, w których miejscach znajdują się potencjalne źródła problemów z jakością sieci bezprzewodowej. W tym wypadku kluczową jest aplikacja na urządzenia końcowe Mobile Eye. Co chyba najważniejsze, administrator posiadał bez szczegółowej informacji o problemie, jeszcze zanim pojawiłyby się pierwsze zgłoszenia od użytkowników.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o platformie 7Signal oraz jak duże wsparcie zapewnia administratorom, umów się na spotkanie z naszym zespołem!


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pl_PLPolski